خدمات ما

دانشگاه پزشکی و دندان پزشکی پاولوف
31/01/2020
آشنایی با نووسیبیرسک
04/02/2020

خدمات شرکت پرسیا برای دانشجویان

ماده 1 تعهدات طرف اول(شرکت پرسیا)

1-1-ارائه دهنده خدمات تحصیلی نظیر مشاوره دانشجو دریافت دعوتنامه دانشگاههای مربوطه

2-1-ارسال دعوتنامه به نماینده شرکت پرسیا درتهران برای اخذ روادید
تبصره 1:هزینه روادید بر عهده خود متقاضی میباشد

3-1-ملاقات دانشجو درفرودگاه وهمراهی دانشجوومستقر کردن دانشجو درخوابگاه وثبت نام دانشجودردانشگاههای مربوطه

4-1- کمک به دانشجو برای دریافت کارت بانکی(ویزا،مسترکارت به صورت دلاری و یوروی و روبلی به دلخواه)

5-1-کمک دردریافت سیم کارت و خرید بلیط دانشجویان

6-1 بررسی و صحت و تناسب مدارک مورد نیاز ارایه شده متقاضی
تبصره 1-مسولیت قانونی صحت مدارک مزکور با خود متقاضی میباشد
تبصره2-تمامی تعهدات به متقاضی برای یکبار میباشد
این موارد ذکرشده مورد توافق طرفین قرارداد گرفته است

6-2 برگذاری کلاس های اموزشی در دفتر روسیه (سنت پتربورک )

7-2 کارکردن نمونه سوالات دانشگاه های روسیه