اعزام دانشجو


تنها سه قدم تا روسیه فاصله دارید!


  • قدم اولانگیزه و تصمیم گیری

    با مطالعه و تحقیق درباره کشور پهناور روسیه با دیدی باز و آگاه تصمیم قطعی خود را بگیرید. شما می توانید با مشاهده کلیپ های مربوط به دانشگاه های روسیه که در پیج اینستاگرام ما قرار داده شده اند با محیط و امکانات دانشگاه ها آشنا شوید.
  • قدم دومآماده سازی مدارک

    در این مرحله شما باید مدارک خود را نظیر پاسپورت، ترجمه مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی آماده کنید.
  • قدم سوممراجعه حضوری

    با در دست داشتن مدارک به نمایندگی ما در ایران مراجعه کرده و با عقد قرارداد آماده سفر به روسیه شوید!